Náučný chodník K prameňom Bebravy – Čierna Lehota

Východisko: Autobusová zastávka v severnej časti obce Čierna Lehota.

Rok otvorenia: 2014

Zameranie: Hydrogeografické, vodohospodárske.

Typ: Samoobslužný, líniový, s dvomi odbočkami, jednosmerný (s využitím Náučného chodníka Rohatá skala – Hrádok obojsmerný), peší, celoročný.

Dĺžka/prevýšenie: 4,6km/stúpanie 298m, klesanie 78m.

Čas prechodu: 1 hodina 45 minút.

Náročnosť: Stredne náročná trasa.

Počet zastávok: 5

1. Východiská projektu

2. Voda v živote našich predkov

3. Nie je voda ako voda

4. Ponitriansky skupinový vodovod

5. Ochrana vody

Popis: Náučný chodník zo svojho východiska, kde je osadený infopanel č.1, pokračuje spoločne so zeleným turistickým chodníkom (5410) a Náučným chodníkom Rohatá skala – Hrádok na horný okraj obce. Na rázcestí pri moste cez Bebravu (sú tu smerové šípky Bebravská dolina a Základy sušiarne) je prvá odbočka (170m) vpravo cez Bebravu po zelenom turistickom chodníku (5410) k infopanelu č.2. Sú tu tiež pozostatky múrov sušiarne ovocia u Baťkov. Oba náučné chodníky pokračujú severným smerom k ďalšiemu rázcestiu (sú tu smerové šípky Bebravská dolina a Rohatá skala a Hrádok), kde Náučný chodník Rohatá skala – Hrádok odbočuje vľavo. Náš chodník stále pokračuje severným smerom Bebravskou dolinou až k rázcestiu (sú tu smerové šípky Prameň Bebravy a Základy ovčína) a infopanel č.3. Tu je možné občerstviť sa v studničke a pozrieť si základy ovčína, ktorý tu chceli postaviť v 20.storočí. Chodník sa ďalej stáča západným smerom a pokračuje stúpaním lesnou cestou stále popri Bebrave k ďalšiemu rázcestiu (sú tu smerové šípky Prameň Bebravy a Bebravská dolina). Z rázcestia je ďalšia odbočka (530m), ktorá stúpa okolo infopanela č.4 (sú pri ňom smerové šípky Prameň Bebravy, Sedlo Trtávka a Bebravská dolina) k prameňu Bebravy. Od prameňa sa chodník vracia k rázcestiu, odbočuje vpravo a miernym stúpaním po vrstevnici pokračuje stále lesom okolo posledného infopanela č.5 (možnosť odbočiť na vyhliadku) a smerových šípok Hrádok a Prameň Bebravy k rázcestiu pod hrádkom, kde napojením na Náučný chodník Rohatá skala – Hrádok, končí. Po Náučnom chodníku Rohatá skala – Hrádok je možné zísť späť do obce.