Čierna Lehota

Poloha

Obec leží v Strážovských vrchoch, v Zliechovskej pahorkatine. Leží na konci doliny, ktorú vytvorila rieka Bebrava vo svojom hornom toku. Leží v severnej časti okresu.

Najvyšší bod: Kremenište (878,2m).

Najnižší bod: Hladina Bebravy pri výtoku z katastra obce (368m).

História obce

Obec bola založená v 13.storočí na zákupnom práve. Prvýkrát sa územie obce písomne spomína v roku 1296. Samotná obec sa spomína v roku 1389 ako Cherna Lehota (ďalšie názvy: 1481 Cherna Lyhota, 1506 Cherna Lehota, 1773 Cžerna Lehota). Patrila panstvu Uhrovec a v roku 1389 ju Štibor zo Štiboríc obdržal od kráľa Žigmunda Luxemburského. V roku 1485 mala obec 12 obyvateľov, v roku 1598 mala mlyn a 34 domov, v roku 1720 mala 2 mlyny a 14 daňovníkov, z toho 13 želiarov, v roku 1784 mala 51 domov a 441 obyvateľov, v roku 1828 mala 38 domov, V roku 1869 mala 417 obyvateľov, v roku 1877 mala 50 domov a 417 obyvateľov, v roku 1880 mala 365 obyvateľov, v roku 1890 mala 317 obyvateľov, v roku 1900 mala 438 obyvateľov, v roku 1910 mala 530 obyvateľov, v roku 1921 mala 606 obyvateľov, v roku 1930 mala 594 obyvateľov, v roku 1940 mala 568 obyvateľov, v roku 1948 mala 415 obyvateľov, v roku 1961 mala 484 obyvateľov a v roku 1970 mala 447 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Začiatkom 20.storočia sa zaoberali pasienkárstvom a drevorubačstvom. Časť obyvateľov pracovala ako sezónni poľnohospodárski robotníci na veľkostatkoch v okolitých obciach, časť sa vysťahovala za prácou do cudziny. Počas 2,svetovej vojny obyvatelia podporovali partizánov a zapojili sa do SNP (Nemci obec obsadili 20.2.1945, zastrelili päť ľudí a 86 mužov uväznili). V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Bánovciach nad Bebravou, Dubnici nad Váhom a Slatinke nad Bebravou.

História osídlenia územia

Nález sekeromlatu z mladej kamennej doby (neolit) z obdobia 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.

Nálezy keramiky z medenej doby (eneolit) z obdobia 4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l.

Zaujímavosti v obci a okolí

Hrádok.

MCHÚ: PR Rysia, PP Stará Bebrava.

ÚEV: Baské (SKUEV0274), Kňaží stôl (SKUEV0275).

CHVÚ Strážovské vrchy.

Náučné chodníky: Rohatá skala – Hrádok, K prameňom Bebravy.

Turistické chodníky KST: 0708, 2423b, 2431, 5410, 8139.