Dežerice

Poloha

Obec leží na severnom okraji Podunajskej pahorkatiny, na brehoch rieky Machnáč v severozápadnej časti okresu.

Najvyšší bod: Bezmenný vrch v severnej časti katastra obce v lokalite Háj s nadmorskou výškou 309m.

Najnižší bod: Hladina Bebravy pri výtoku z katastra obce (208m).

História obce

Prvýkrát sa obec spomína v roku 1208 ako terra Desir (ďalšie názvy: 1232 Sdysir, 1332 villa Philippi filii Deziderii, 1352 Deser, 1474 Dezerycz, 1773 Dezericze). Názov obce pochádza z osobného mena Dezider. Patrila nitrianskemu biskupstvu a viacerým zemianským rodinám: Dežerickým a Vysočanským. V roku 1598 mala obec 30 domov, v roku 1784 mala 164 domov, v roku 1828 mala 70 domov, v roku 1869 mala 666 obyvateľov, v roku 1880 mala 660 obyvateľov, v roku 1890 mala 595 obyvateľov, v roku 1900 mala 573 obyvateľov, v roku 1910 mala 645 obyvateľov, v roku 1921 mala 611 obyvateľov, v roku 1930 mala 756 obyvateľov, v roku 1940 mala 753 obyvateľov, v roku 1948 mala 746 obyvateľov a v roku 1961 mala 732 obyvateľov. V roku 1970 mala po pripojení obce Vlčkovo 816 obyvateľov, v roku 1980 mala 710 obyvateľov, v roku 1991 mala 572 obyvateľov, v roku 2001 mala 584 obyvateľov, v roku 2003 mala 605 obyvateľov, v roku 2004 mala 613 obyvateľov, v roku 2005 mala 624 obyvateľov a v roku 2006 mala 626 obyvateľov. Obec Vlčkovo bola k Dežericiam pripojená v roku 1964. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 19.storočí tu pracovali 2 pálenice a vodná píla. Začiatkom 20.storočia väčšina obyvateľov pracovala na miestnych veľkostatkoch. V 20. storočí časť obyvateľov pracovala v poľnohospodárstve a časť v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou.

História osídlenia územia

Miestne časti

Dežerice

Vlčkovo

Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1388 ako Farcasfalw (ďalšie názvy: 1406 Farkasfalwa, 1598 Farkaska, 1948 Vlčkovo). Patrila zemianskym rodinám Egresdy-Hrežďovicovcov. V roku 1598 mala 18 domov, v roku 1784 mala 19 domov a v roku 1828 mala 9 domov, v roku 1869 mala 130 obyvateľov, v roku 1880 mala 88 obyvateľov, v roku 1890 mala 74 obyvateľov, v roku 1900 mala 72 obyvateľov, v roku 1910 mala 90 obyvateľov, v roku 1921 mala 91 obyvateľov, v roku 1930 mala 134 obyvateľov, v roku 1940 mala 177 obyvateľov, v roku 1948 mala 201 obyvateľov a v roku 1961 mala 195 obyvateľov. K Dežericiam bola pripojená v roku 1964.

Zaujímavosti v obci a okolí