Dolné Naštice

Poloha

Obec leží v Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Bebravy v južnej časti okresu. Leží južne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou.

Najvyšší bod: Východný svah bezmenného vrchu na severovýchodnej hranici katastra v nadmorskej výške 290m.

Najnižší bod: Hladina Bebravy pri výtoku z katastra obce v lokalite Polužná (187m).

História obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1295, kedy sa spomína ako Nesthé (ďalšie názvy: 1389 Nasyché, 1411 Nascych, 1598 Nassticz, Dolné Nasiché, 1773 Dolné Nosicze, 1808 Dolní Nastice, Dolnie Naštice). Predpokladá sa, že prvými zakladateľmi obce boli kolonisti, ktorí sa tu usadzovali na rozhraní 11. a 12.storočia. Obec bola súčasťou panstva Uhrovec, neskôr po roku 1321 patrila nitrianskej kapitule. V roku 1598 mala mlyn a 28 domov, v roku 1720 mala mlyn a 9 daňovníkov, v roku 1784 mala mlyn, 17 rodín, 27 domov a 229 obyvateľov, v roku 1828 mala mlyn, 30 domov a 290 obyvateľov, v roku 1869 mala 299 obyvateľov, v roku 1880 mala 320 obyvateľov, v roku 1890 mala 362 obyvateľov, v roku 1900 mala 401 obyvateľov, v roku 1910 mala 415 obyvateľov, v roku 1921 mala 444 obyvateľov, v roku 1930 mala 447 obyvateľov, v roku 1940 mala 441 obyvateľov, v roku 1948 mala 456 obyvateľov, v roku 1961 mala 515 obyvateľov, v roku 1970 mala 512 obyvateľov a v roku 2017 mala 572 obyvateľov. V rokoch 1867 a 1907 zasiahli obec veľké požiare. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Začiatkom 20.storočia boli obyvatelia robotníkmi na veľkostatkoch. V 20.storočí veľká časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí