Zvonica v Dubničke

Zvonica v Dubničke

Drevená zvonica má štvorcový pôdorys. Spodná časť je zastrešená plechovou strechou, z ktorej vystupuje horná časť so zvukovými oknami. Horná časť je tiež zastrešená ihlanovou plechovou strechou, vo vrchole ktorej je umiestnený kovový kríž. Vo zvonici sa nachádza zvon, ktorý je pamiatkou obce. Zvonica sa nachádza v svahu juhovýchodne od centra obce Dubnička. Prechádza popri nej modrý turistický chodník (2449).