Dubnička

Dubnička

Poloha

Obec leží na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov v centrálnej časti okresu. Leží v doline, ktorú vytvorila riečka Dubnička.

Najvyšší bod: Východný svah Bánovského vrchu (484,0m) v nadmorskej výške 480m.

Najnižší bod: Hladina rieky Dubnička pri výtoku z katastra obce (235m).

História obce

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1389 ako Dubnycha (ďalšie názvy: 1481 Dubnyczka). Patrila hradnému panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala mlyn a 14 domov, v roku 1720 mala 4 daňovníkov, v roku 1784 mala 26 domov, 37 rodín a 189 obyvateľov, v roku 1828 mala 24 domov a 197 obyvateľov, v roku 1869 mala 166 obyvateľov, v roku 1880 mala 124 obyvateľov, v roku 1890 mala 144 obyvateľov, v roku 1900 mala 149 obyvateľov, v roku 1910 mala 158 obyvateľov, v roku 1921 mala 160 obyvateľov, v roku 1930 mala 194 obyvateľov, v roku 1940 mala 194 obyvateľov, v roku 1948 mala 185 obyvateľov, v roku 1961 mala 233 obyvateľov a v roku 1970 mala 224 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Začiatkom 20.storočia popri poľnohospodárstve a práci v lesoch odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

Zvonica.

Dubnička (SKUEV0881).

Turistické chodníky KST: 2449, 8136.