Park pri kaštieli v Dvorci

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou okolo kaštieľa bol zriadený v 2.polovici 18.storočia po výstavbe kaštieľa. Má lichobežníkový pôdorys. Úpravy parku prebehli po roku 1902, v 50.rokoch 20.storočia a v roku 2001. V parku bola gaštanová aleja, v severnej časti sa nachádzalo jazierko a vo východnej časti elipsovité kvetinové vázy, na terase prístavby pri kaštieli bola zriadená kvetinová záhrada a studňa. Hlavný vstup do parku viedol cez veľkú, umelecky kovanú bránu. Park sa nachádza v strede obce Dvorec.