Kaštieľ v Dvorci

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Pôvodne rokokový kaštieľ letohrádkového charakteru s parkom nechal postaviť Juraj Čarada v 2.polovici 18.storočia v štýle francúzskych zámkov. V 19.storočí bol rozšírený a prebudovaný a v roku 1902 prestavaný. Upravený bol v 50.rokoch 20.storočia. Jedno z ôsmich detí Juraja Čarada, Artúr, v roku 1888 vyplatil svojich súrodencov a stal sa jediným majiteľom kaštieľa. Zariadil ho nábytkom, ktorý pochádzal z jeho ciest po Európe. Časť pôvodného zariadenia možno dnes vidieť na zámku v Smoleniciach. Zriadil tu aj knižnicu, ktorej základ pochádzal z obrovského zemetrasenia v sicílskej Messine v roku 1908, kedy odkúpil zbierku kníh od tamojšieho farára po poškodení cirkevných budov. Zväčša ju tvorili staré knihy z Talianska zo 16.-18.storočia s náboženským obsahom. Knižnica obsahovala takmer 8.000 zväzkov. Po vzniku 1.ČSR sa ani tento kaštieľ a knižnica nevyhli vykrádaniu. Univerzitnej knižnici v Bratislave ju venoval ďalší vlastník kaštieľa Dr. Jozef Bellay-Stolárik, ktorý kaštieľ vymenil za svoje majetky v Maďarsku. Ten okrem knižnice z kaštieľa vyviezol všetky cenné predmety. V roku 1945 kaštieľ prevzali štátne majetky, neskôr ho spravoval miestny národný výbor a obecný úrad. Koncom 20.storočia bol vrátený dedičom pôvodných majiteľov, ktorí ho neskôr predali súkromnému vlastníkovi. Opravený bol v rokoch 1999-2002. Stavba kaštieľa má pôdorys v tvare L, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím a podpivničením. Hlavná budova s prevýšeným stredným rizalitom. Fasády sú členené pilastrami s rímsovou hlavicou. Fasáda od nádvoria má pred pravým krídlom predstavaný portikus so štyrmi piliermi a tympanónom. Krídlo kolmo pristavané k hlavnej budove má na streche terasu s kamennou balustrádou. Jeho fasádu členia polkruhovo zakončené francúzske okná a pilastre umiestnené podľa okenného rytmu. Strecha je manzardová, strecha nad pôvodným skleníkom je plochá s balustrádou. V miestnostiach sa nachádzajú pruské klenby so štukovým rokajovým dekorom. Časť priestorov má rovné stropy. Ako solitér stojí v parku v strede obce Dvorec pri obecnom úrade.

Park. Park pri kaštieli.