Kaštieľ Čaradovcov v Dvorci

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Pôvodne rokokový kaštieľ letohrádkového charakteru s parkom nechal postaviť Juraj Čarad v 2.polovici 18.storočia v štýle francúzskych zámkov. V 19.storočí bol rozšírený a v roku 1902 prestavaný. Jedno z ôsmich detí Juraja Čarada, Artúr, v roku 1888 vyplatil svojich súrodencov a stal sa jediným majiteľom kaštieľa. Upravený bol v 50.rokoch 20.storočia a v rokoch 1999-2002. Stavba č.67 má pôdorys v tvare L, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Hlavná budova s prevýšeným stredným rizalitom. Fasády sú členené pilastrami s rímsovou hlavou. Fasáda od nádvoria má pred pravým krídlom predstavaný portikus so štyrmi piliermi a tympanónom. Krídlo kolmo pristavané k hlavnej budove má na streche terasu s kamennou balustrádou. Jeho fasádu členia polkruhovo zakončené francúzske okná a pilastre umiestnené podľa okenného rytmu. Strecha je manzardová, strecha nad pôvodným skleníkom je plochá s balustrádou. V miestnostiach sa nachádzajú pruské klenby so štukovým rokajovým dekorom. Časť priestorov má rovné stropy. Solitér stojí v strede obce v parku.

Park. Vybudovaný bol v 2.polovici 18.storočia.

Leave a Reply