Kaštieľ v Šišove

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1977. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Neskoroklasicistický kaštieľ Leidenfrostov bol postavený v roku 1870 na základoch prízemnej barokovej stavby zo 17.storočia. Súčasťou tejto prestavby bola prístavba, nadstavba poschodia a zrejme aj vybudovanie suterénu. V roku 1923 bolo vybudované ústredné kúrenie a rozvody vody a kanalizácie. V roku 1948 bol kaštieľ upravený na školské účely, na ktoré sa využíval do roku 1969. Potom budova slúžila až do roku 1976 ako sklad. V rokoch 1975-1976 došlo k ďalšej úprave. Po roku 1976 boli priestory kaštieľa využívané na osvetové a klubové účely pod správou Miestneho národného výboru v Šišove, čo podnietilo vytvorenie viacúčelovej sály na prízemí, avšak už v tomto čase bol konštatovaný stavebne neukončený stav objektu a jeho poškodenie. Podľa projektov z roku 1982 boli v suteréne navrhnuté miestnosti kotolne, uhoľne a schodisko, na prízemí miestnosti javiska, viacúčelovej sály, premietacej kabíny, skladu, priestory knižnice, centrálna chodba, schodiskový priestor, šatne, hygienické priestory pre mužov a ženy a na poschodí miestnosti kancelárií, klubov, zasadacej miestnosti, výstavných siení (izby revolučných tradícií), centrálnej chodby so schodiskom a taktiež hygienické zariadenie pre mužov a ženy. Kaštieľ potom často menil majiteľa a zotrvával v stave z roku 1989 po nedokončených alebo neúspešných rekonštrukciách až do súčasnosti. Je to samostatne stojaca dvojpodlažná bloková stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Fasády sú členené nárožnou bosážou. Hlavná fasáda na východnej strane je obrátená do parku. Na jej východnej strane je trojosový rizalit zakončený tympanónom a predsunutá terasa. Predsunutý vchod je na západnej jedenásťosovej fasáde, na ktorej sú početné okná a nesymetricky umiestnený portikus. Strecha je valbová. V miestnostiach okrem niekoľkých izieb na prízemí, ktoré sú zaklenuté pruskými klenbami, sú rovné stropy. V roku 1948, kedy kaštieľ adaptovali pre potreby školy, prešli miestnosti prestavbami. Po roku 1870 postavili na druhej strane cesty aj pozdĺžnu prízemnú budovu, tzv. malého kaštieľa, tiež v klasicistickom slohu. Jej vonkajšia fasáda, obrátená do cesty, bola členená rizalitmi a vyvýšený vchod do budovy bol z východnej čelnej strany. Na konci 19.storočia v nej sídlili správcovia veľkostatku, neskôr lekár a potom notársky i obecný úrad. V súčasnosti je v nej umiestnený obchod a pohostinstvo. Hlavná fasáda budovy je už porušená vybúraním nových dverí a osadením nových okien. Kaštieľ č.p. 75 sa nachádza v obci Šišov, v parku východne od centra obce. V súčasnosti sa rekonštruuje.

Park. Park pri kaštieli.