Leidenfrostov kaštieľ v Šišove

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1977. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Novoklasicistický Leidenfrostov kaštieľ bol postavený na základoch stavby zo 17.storočia v roku 1870. Ďalšie prestavby v rokoch 1975-1976 a v 80.rokoch 20.storočia. Je to samostatne stojaca dvojpodlažná budova s pivnicou, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Fasády sú členené nárožnou bosážou. Na východnej strane hlavnej fasády je trojosový rizalit zakončený tympanónom a trojosová terasa. Západná jedenásťosová fasáda má nesymetricky umiestnený portikus. Strecha je valbová. V miestnostiach okrem niekoľkých na prízemí, ktoré sú zaklenuté pruskými klenbami, sú rovné stropy. Kaštieľ stojí v parku pred obcou Šišov 75.

Park. Vybudovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Prevažujú ihličnaté dreviny.

Leave a Reply