Kaštieľ v Uhrovci

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Pôvodnú renesančnú kúriu na tomto mieste postavil po roku 1506 Vavrinec Salczer, krátko po tom ako kúpil uhrovské panstvo od Danffyovcov. V roku 1525 tu na jej základoch bola postavená opevnená rodová kúria, ktorú kúpila spolu s uhrovským panstvom rodina Zayovcov v roku 1547 od kráľa Ferdinanda I. a vlastnila ho až do roku 1948. Jej úpravy prebehli v roku 1555 a pred rokom 1583. V roku 1613 bola neskororenesančne prebudovaná. Mala pravidelný pôdorys s dvorom prístupným podjazdom, nad ktorým bola veža. Upravovaná bola i v rokoch 1649 a 1746-1749. V roku 1767 bola stavba Zayovcami prebudovaná na reprezentačné barokové sídlo, ale boli ponechané renesančné detaily zo 17.storočia (portály). Bolo nadstavané druhé podlažie, v ktorom boli náročne riešené najmä reprezentačné miestnosti. Romantická úprava kaštieľa v roku 1904 vychádzala z historických predlôh. Solitérna stavba s nepravidelným pôdorysom, jedno a dvojtraktovou dispozíciou, je trojpodlažná s podpivničením. Skladá sa z jednotraktového hlavného krídla, otvoreného do dvora arkádami, zo spojovacieho dvojtraktového krídla, situovaného diagonálne na hlavné krídlo a z dvojtraktového krídla, ktorého záhradná fasáda má nárožné vežové rizality. Severovýchodné a juhozápadné krídlo spojuje štvorcová veža. Má hladké fasády členené kordónovými rímsami. Pod omietkami fasád sa zachovalo renesančné kvádrovanie. Nad vchodom do renesančnej časti je erb s letopočtom 1613. V miestnostiach sú renesančné a barokové klenby. Zachovali sa ozdobné krby, portály, výmaľba a pôvodná keramická dlažba. Na prízemí juhozápadného krídla sú otvorené arkády, pod ktorými sa zachovali renesančné kamenné portály. Na prvom poschodí juhovýchodného krídla sa zachoval renesančný kamenný portál z 1.tretiny 17.storočia. Vo východnej miestnosti tohto krídla ďalší, ozdobenejšie riešený kamenný portál s rastlinnou a ovocnou ornamentikou v ostení má iniciálky v kartuši. V kaštieli sa zachovalo pôvodné barokové zariadenie knižnice s vypuklými, do steny vstavanými skriňami, z polovice 18.storočia. V minulosti sa v bočnom krídle nachádzala rozsiahla tzv. Zayovská knižnica, ktorá obsahovala viac ako 20.000 zväzkov z 18. a 19.storočia. Dnes časť tejto knižnice spravuje Matica slovenská. Vo dvore je okrúhla studňa s mrežou a kužeľovou strieškou z konca 18.storočia. Vedením stavby oratória bol v 40.rokoch 18.storočia poverený J. Emler. V 60.rokoch 20.storočia bolo v kaštieli Múzeum uhrovského rezbárstva a sklárstva a obrazová galéria. Od roku 1977 sa uskutočňuje pamiatková obnova kaštieľa podľa návrhov O. Janákovej. Kaštieľ je po čiastočnej rekonštrukcii. Nachádza sa na vyvýšenom mieste v parku v strede obce Uhrovec na Štúrovom námestí 147.

Park. Park pri kaštieli.