Park pri kaštieli v Uhrovci

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou bol vybudovaný v 17.storočí. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí. Parková úprava má prevažnú časť plochy dispozične orientovanú v smere sever a západ od kaštieľa. Určuje ju terén, ktorý sa zvažuje od kaštieľa ku komunikáciám v obci. Park nie je oplotený. Trávnaté plochy sa nachádzajú len v juhozápadnej časti pod kaštieľom. Stromovú zeleň, ktorá sa nachádza v hornej časti parku, tvoria listnaté dreviny domáceho pôvodu, ojedinele doplnené cudzokrajnými jedincami. Nachádzajú sa tu stromy s priemerom kmeňa 50-100cm a vekom 80-100 rokov. V parku stojí kaplnka. Park sa nachádza za kaštieľom v obci Uhrovec, v severozápadnej časti obce.