Trebichava

Poloha

Obec leží v severnej časti okresu v Strážovských vrchoch, na brehoch Trebichavského potoka.

Najvyšší bod: Kamenné vráta (742,0m).

Najnižší bod: Hladina Trebichavského potoka pri výtoku z katastra obce (320m).

História obce

Obec bola založená na zákupnom práve v roku 1396. Z toho istého roku je aj prvá písomná zmienka a spomína sa ako Trebichava (ďalšie názvy: 1481 Trebychawa, 1598 Trebichawa). Patrila panstvu Beckov, neskôr Uhrovec. V roku 1598 mala obec mlyn a 13 domov, v roku 1784 mala 35 domov, v roku 1828 mala 35 domov, v roku 2018 mala 35 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a ovocinárstvom. Boli tu panské majere a lomy na menej kvalitný mramor. V 19.storočí tu bola postavená pálenica. Začiatkom 20.storočia obyvatelia odchádzali na sezónne práce, mnohí sa vysťahovali. Pre 1.polovicu 20.storočia je typický rozvoj ovocinárstva so sušením ovocia v sušiarňach. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných závodoch v Dubnici nad Váhom a Bánovciach nad Bebravou.

História osídlenia územia

Na území obce ojedinelé nálezy bronzových ihlíc z bronzovej doby (2.300 p. n.l. – 700 p. n.l.).

Zaujímavosti v obci a okolí

Pamätná tabuľa padlým hrdinom.

MCHÚ: PR Kňaží stôl, PR Udrina.

Kňaží stôl (SKUEV0275).

CHVÚ Strážovské vrchy.

Turistické chodníky KST: 2608, 5410.