Pamätná tabuľa padlým hrdinom v Trebichave

Pamätná tabuľa padlým hrdinom v Trebichave

Pamätná tabuľa je venovaná padlým hrdinom, osloboditeľom a partizánom, ktorí padli za oslobodenie našej vlasti počas 2.svetovej vojny. Je na nej nápis: „Našim padlým hrdinom a osloboditeľom Andr. Gúšovi, Mich. Borisovi, ruským partizánom, Jul. Jarabému, Ľud. Barankovi, Št. Ďuračkovi a neznámemu partizánovi a všetkým padlým partizánom, ktorí padli za oslobodenie našej vlasti. Vďačná obec Trebichava. Česť ich pamiatke!“. Osadená bola v roku 1946. Pamätná tabuľa je osadená napravo od budovy Obecného úradu v Trebichave v strede obce na dome „Stará hasičovňa“.