2608 (Z lokality Vozore do Diviackej Novej Vsi)

Orientačné miesta: Vozore (520m) – Bánovský vrch (496m) – Zlatné (355m) – Žitná-Radiša (bus, 260m) – Uhrovské Podhradie (325m) – Čerešňové (táborisko, 340m) – Zengová (570m) – Sedlo Rokoš (947m) – Pinkové viechy (822m) – Geľanovo (500m) – Diviacka Nová Ves (bus, 270m).

Dĺžka: 24km.

Čas prechodu: 6 hodín 20 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 786m/klesanie 1.011m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v lokalite Vozore, kadiaľ prechádza aj zelený chodník (5410) z Podlužian do lokality Rychtárske zienky. Pokračuje zvlneným terénom lesom do lokality Bánovský vrch. Tu sa spája so žltým chodníkom (8136) z Bánoviec nad Bebravou do Kšinnej. Spolu pokračujú južným smerom stále zvlneným terénom do lokality Zlatné, kde žltý chodník pokračuje vpravo. Modrý chodník odbočuje vľavo a schádza do doliny na spevnenú cestu, po ktorej pokračuje do obce Žitná-Radiša. Obcou prechádza po hlavnej ceste južným smerom, pri pamätníku SNP odbočuje vľavo a popod cintorín pokračuje na východný okraj obce. Tu odbočuje z hlavnej cesty doprava a pokračuje po spevnenej, neskôr poľnej ceste lúkami stúpaním nad Uhrovské Podhradie, do ktorého schádza okolo cintorína. V obci začína zelený chodník (5406). Spolu pokračujú do lokality Čerešňová, kde zelený chodník (5406) odbočuje vpravo a pokračuje cez hrad Uhrovec a Horné Vestenice do lokality Varty. Modrý chodník pokračuje doľava miernym stúpaním po spevnenej ceste dolinou Podhradského potoka. Neskôr po hranici NPR Rokoš popri Podhradskom potoku stúpa Podhradskou dolinou. V jej závere končí spevnená cesta a chodník už prudšie stúpa lesnou cestou do sedla Rokoš na hlavný hrebeň Nitrických vrchov. Tu ho križuje červený chodník (0708) z Uhrovca cez Rokoš (1.009,9m) až na chatu Homôlka. Modrý chodník prechádza sedlom a začína klesať popod Malý Rokoš (952,6m). V lokalite Pinkové viechy sa na krátkom úseku spája s Náučným chodníkom Fraňa Madvu z Nitrianskeho Rudna do Nitrianskych Sučian. Modrý chodník stále klesá lesným chodníkom až do Diviackej Novej Vsi, prechádza postupne okolo cintorína, Kostola Najsvätejšej Trojice, renesančného kaštieľa, Kaplnky svätého Jána Nepomuckého k hlavnej ceste, kde končí.