0708 Chodník Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka

Orientačné miesta: Uhrovec (240m)  – Jankov vŕšok, pamätník SNP (510m) – Holý vrch, výhľad (645m) – Holý vrch (678m) – Kňažinové lúky (prameň, 820m) – Pod Čihocom (885m) – Sedlo Rokoš (947m) – Pod Rokošom (958m) – Rokoš, pamätník Ľ. Štúra a A. Dubčeka (1.010m) – Košútova skala (830m) – Sedlo Rázdelie (700m) – Čierny vrch (997m) – Kšinianska poľana, chata (vlek, 850m) – Suchý vrch (1.028m) – Pod Capárkou (900m) – Závadská poľana (780m) – Demovec (845m) – Nad Krištofovcami (720m) – Rychtárske zienky (740m) – Rovienky (820m) – Sedlo Košariská (795m) – Chata Homôlka (bus, vlek, 765m).

Dĺžka: 36,4km.

Čas prechodu: 10 hodín 35 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 2.092m/klesanie 1.565m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Červený chodník je náročnou hrebeňovkou s veľkým prevýšením. V hrebeňovej časti je niekoľko miest s peknými výhľadmi na okolité pohoria a niekoľko oddychových miest. Začína v centre Uhrovca pri evanjelickom kostole. Pokračuje ulicami obce na jej východný okraj, prechádza okolo cintorína a stúpa po hrebeni na Jankov vŕšok (533,1m), kde sa nachádza pamätník SNP a niekoľko bunkrov. Tu prechádza po hranici PR Jankov vŕšok. Kúsok pod ním sa spája so zeleným chodníkom (5408) z Bánoviec nad Bebravou, ktorý tu končí. Červený chodník pokračuje po hrebeni ďalej stúpaním na Holý vrch (687,7m), kde ho križuje modrý chodník (2432) spod hradu Uhrovec do Dolných Vesteníc a Skačian. Následne prichádza do lokality Kňažinové lúky so studničkou, kde sa pripája ďalší zelený chodník (5406) z Uhrovského Podhradia, ktorým možno z lokality Pod Čihocom zísť do Horných Vesteníc. Červený chodník pokračuje v stúpaní na vrch Rokoš (1.009,9m) a vstupuje do NPR Rokoš. V sedle Rokoš, ho križuje modrý chodník (2608) z Diviackej Novej Vsi do Žitnej-Radiše. Zo sedla Rokoš je možné pokračovať po žltom chodníku (8416) do obce Diviaky nad Nitricou, miestna časť Ješkova Ves nad Nitricou. Na hlavnom vrchole sa kúsok pod ním (5 minút) nachádza pamätník Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, od ktorého sú pekné výhľady na okolie. Chodník ďalej pokračuje po hlavnom hrebeni Nitrických vrchov severným smerom. Prechádza cez Košútovu skalu (840,5m), kde sa križuje so žltým chodníkom (8137) z obce Omastiná do Nitrianskeho Rudna. Následne prekonáva vrchy Válovy (757,8m), Veľká Homoľa (975,0m) a Čierny vrch (996,8m). V lokalite Kšinianska poľana ho križuje zelený chodník (5134) z Kšinnej do Nitrianskeho Rudna. Zo sedla vystupuje na Suchý vrch (1.027,8m), z ktorého je možné zísť po modrom chodníku (2448) do Liešťan. Ďalej pokračuje do lokality Pod Capárkou, kde ho križuje ďalší zelený chodník (5133) z Kšinnej, miestnej časti Závada pod Čiernym vrchom do Valaskej Belej. Pokračuje ponad PR Rysia na vrch Demovec (844,5), z ktorého možno zísť po modrom chodníku (2431) do Kšinnej, miestnej časti Závada pod Čiernym vrchom. V lokalite Nad Krištofovcami ho križuje žltý chodník (8139) zo sedla Trtávka a Čiernej Lehoty do Valaskej Belej. Chodník pokračuje stále po hrebeni cez vrch Čierna hora (863,8m) do lokality Rychtárske zienky, odkiaľ je možné pokračovať po zelenom chodníku (5410) do Čiernej Lehoty a Podlužian. V lokalite Rovienky sa pripája modrý chodník (2423b) z Omšenia a Trenčianskych Teplíc a v sedle Košariská sa pripája zelený chodník (5132) z Dolnej Poruby. Všetky spolu prichádzajú okolo pamätníka SNP k chate Homôlka pod vrchom Homôlka (906,6m), kde červený chodník končí. Od chaty je možné pokračovať po modrom chodníku (2423a) do Hornej PorubyDubnice nad Váhom, miestnej časti Prejta alebo po žltom chodníku (8138) do Dolnej Poruby a Slatinky nad Bebravou.