5408 (Z Bánoviec nad Bebravou na Jankov vŕšok)

Orientačné miesta: Bánovce nad Bebravou, stanica – Bánovce nad Bebravou (195m) – Salaštek (265m) – Miezgovce (bus, 240m) – Ostrý vrch, križovatka (410m) – Jankov vŕšok, pamätník SNP (510m).

Dĺžka: 12,3km.

Čas prechodu: 3 hodiny 10 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 434m/klesanie 122m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Zelený chodník začína na železničnej stanici v Bánovciach nad Bebravou. Pokračuje k autobusovej stanici, stáča sa východným smerom a prechádza po ulici Záfortňa a Rokošská ku Kostolu Najsvätejšej Trojice na Námestie Ľudovíta Štúra s jeho pamätníkom. Následne prechádza okolo Mestského parku a Múzea Partizánskej brigády Jana Žižku, pokračuje ulicami Rumunská a Clementisova a opúšťa mesto. V lokalite Salaštek s pamätníkom vstupuje do lesa a striedavo stúpa a klesá až k Miezgovskému potoku. Tu sa stáča severným smerom a popri potoku pokračuje do obce Miezgovce. Za obcou pokračuje už prudším stúpaním nad lokalitu Barónovo údolie, odkiaľ už miernejšie prichádza pod Ostrý vrch (460,8m) na spevnenú cestu. Po nej po hrebeni stúpa pod Jankov vŕšok (533,1m), kde sa spája s červeným turistickým chodníkom (0708) z Uhrovca. Spolu pokračujú cez areál pamätníka SNP k hotelu Partizán, kde končí. Možné je pokračovať po červenom chodníku (0708) na Holý vrch (687,7) a ďalej na Rokoš (1.009,9m).