8136 (Z Bánoviec nad Bebravou do Kšinnej)

Orientačné miesta: Bánovce nad Bebravou, stanica (vlak, 197m) – Bánovce nad Bebravou (195m) – Svinská pažiť (termálne kúpalisko, 210m) – Rybárska bašta (225m) – Nad Zeleným údolom (345m) – Pod Majerom (270m) – Zlatné (355m) – Bánovský vrch (496m) – Kšinná (bus, 330m).

Dĺžka: 15,9km.

Čas prechodu: 4 hodiny 5 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 388m/klesanie 262m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína na železničnej stanici v Bánovciach nad Bebravou. Spolu so zeleným chodníkom (5408) vedúcim na Jankov vŕšok (533,1m) pokračuje do centra mesta, kde sa rozdeľujú. Žltý chodník pokračuje po ulici Radlinského, okolo mestského úradu, postupne po uliciach Sládkovičova, J. Matušku a K priehrade. Na jej konci odbočuje vpravo a následne vľavo a pokračuje okolo termálneho kúpaliska až k vodnej nádrži Prusy. Tu odbočuje vpravo na lesný chodník a najskôr miernym stúpaním a potom zvlneným terénom pokračuje do lokality Nad Zeleným údolom. Tu sa križuje s modrým chodníkom (2449) z Uhrovca do Dubničky, Krásnej Vsi a do lokality Uhliská. Žltý chodník schádza do doliny potoka Dubnička, pokračuje proti jeho toku Panskou dolinou a stúpa do lokality Zlatné. Tu sa spája s modrým chodníkom (2608) z lokality Vozore do Diviackej Novej Vsi. Spolu pokračujú zvlneným terénom do lokality Bánovský vrch, kde modrý chodník pokračuje vľavo. Žltý chodník už iba poľnou cestou klesá do obce Kšinná, kde končí. Z obce je možné pokračovať po zelenom chodníku (5134) do Nitrianskeho Rudna.