2449 (Z Uhrovca na Uhliská)

Orientačné miesta: Uhrovec (240m) – Nad Zeleným údolom (345m) – Dubnička (bus, 250m) – Trebichavské sedlo (555m) – Mely (390m) – Krásna Ves (bus, 260m) – Bukovinská skala (vyhliadka, 475m) – Veľké Lúky, prameň (530m) – Uhliská (825m).

Dĺžka: 24km.

Čas prechodu: Čas 8 hodín 5 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 1.244m/klesanie 676m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v Uhrovci pred evanjelickým kostolom. Postupne prechádza okolo busty Ľudovíta Štúra, rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, kaštieľa a Kostola svätého Ducha na ulicu Pod vodojemom. Na jej severnom konci pokračuje po poľnej ceste severným smerom. V lokalite Jelšovník sa stáča na západ, vstupuje do lesa a stúpa do lokality Nad Zeleným údolom. Tu sa križuje so žltým chodníkom (8136) z Bánoviec nad Bebravou do Kšinnej. Od smerovníka mierne klesá okolo zvonice do obce Dubnička. Prichádza k hlavnej ceste a pokračuje doprava okolo obecného úradu. Na rázcestí s autobusovou zastávkou pokračuje vľavo a následne vpravo proti toku Bradlianskeho potoka. Na okraji lesa odbočuje zo spevnenej cesty doľava a pokračuje lesnou cestou najskôr miernym, neskôr strmším stúpaním popod vrch Bradlo (561,2m) po spoločnej hranici NPR Bradlo, PR Ľutovský DrieňovecPR Kňaží stôl do Trebichavského sedla. Chvíľu pred ním sa spája so zeleným chodníkom (5410) Z Podlužian cez Trebichavu do lokality Rychtárske zienky. V sedle sa chodníky opäť rozdeľujú. Modrý chodník pokračuje po hrebeni vľavo cez PR Udrina. Na jej konci klesá do sedla Mely, po hranici PR Smradľavý vrch prekonáva údolie a vystupuje pod vrch Chropatinec (483,2m). Od neho zostupuje do Krásnej Vsi. Od Kostola Božského srdca Ježišovho pokračuje obcou severným smerom okolo cintorína. Na severnom okraji obce sa spája s Náučným chodníkom Slatinským krasom a spolu stúpajú lesom po hranici PR Žrebíky pod Bukovinskú skalu, na ktorú treba odbočiť vpravo. Od nej pokračujú miernym stúpaním do lokality Veľké lúky, kde končí zelený chodník (5110) z Trenčína, mestskej časti Opatová. Chodníky sa tu stáčajú na východ a následne sa rozdeľujú. Modrý chodník pokračuje vľavo a spočiatku prudšie, neskôr miernejšie vystupuje do lokality Uhliská, kde končí. Odtiaľ je možné pokračovať po žltom chodníku (8138) do Slatinky nad Bebravou alebo opačným smerom okolo chaty Baske na chatu Homôlka.