Smradľavý vrch (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa severne od obce Timoradza, medzi dolinkami Kostola a Kadvanová na juhozápadnej časti bočného hrebienka.

Rozloha: 307.747m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1954, novelizované v roku 1955. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana významnej fytogeografickej lokality – náleziska význačného druhu suchých lesov na Balkáne, škumpy vlasatej, predstavujúcej treťohorný relikt. Tento rastlinný druh sa vyskytuje len na málo izolovaných lokalitách na Slovensku. Zo zaujímavých a nápadných rastlinných druhov tu rastie jagavka vetvistá, kamienka modropurpurová a mednička jednokvetá.