Kaštieľ vo Vysočanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1971. Pôvodne renesančný kaštieľ z obdobia 2. polovica 16. až 17.storočie postavila rodina Vysočániovcov. Prestavaný v 18.storočí. Okolo roku 1821 bol klasicisticky prestavaný a začiatkom 20.storočia upravený a dispozične pozmenený. V roku 1948 vznikli v historických priestoroch byty, v ktorých bývali rodiny miestnych poľnohospodárskych pracovníkov a miestnosti si upravovali podľa svojich potrieb. Pod omietkou sú fragmenty pôvodného renesančného nárožného kvádrovania, vytvoreného technikou preškrabávaného sgrafita. Kvádrovanie bolo realizované aj koncom 1.štvrtiny 18.storočia spolu s čierno-bielou dekoratívnou paneláciou fasád. Fasády sú členené obdĺžnikovými oknami, ktoré majú rímsové šambrány. V miestnostiach na prízemí sú krížové hrebienkové klenby. Na prvom podlaží sú zachované renesančné hladené omietky, v rámci ktorých sa zachovali aj ozdobné volútové štukové pätky klenieb. Na druhom podlaží sa zachovala zaujímavá a v regióne ojedinelá nástenná maliarska výzdoba z prvých desaťročí 20.storočia, kombinujúca prvky florálnej secesie s geometrickými vzormi v štýle art deco. Kaštieľ je malá bloková stavba ozvláštnená jedným nárožným polygonálnym rizalitom zakončeným vežičkou. Pred vstupným vchodom je piliermi podopretý portikus, ktorý pôvodne niesol jednoduchý balkón. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Priľahlé hospodárske budovy pochádzajú z 18. a 19.storočia. Medzi majiteľov patril aj rod Tarnóciovcov. Od roku 2014 ho postupne rekonštruuje súkromný vlastník Ing. Pavol Žatko. Najskôr vyčistil okolie kaštieľa a odstránil deliace priečky bytov z 20.storočia, čím kaštieľu prinavrátil pôvodnú dispozíciu. V rokoch 2016-2017 prebehol architektonicko-historický výskum. V roku 2021 bola zabezpečená celková statika objektu. Solitér č.p.19 stojí pri Kostole svätého Martina biskupa z Tours v strede obce Vysočany.