Dvorec

Poloha

Obec leží na Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Inovec v centrálnej časti okresu. Leží juhozápadne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou.

Najvyšší bod: Bezmenná kóta v lokalite Kopanice (273m).

Najnižší bod: Hladina rieky Inovec pri výtoku z katastra obce (195m).

História obce

Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1455 ako Odwarcz (ďalšie názvy: 1469 Dwhoreczk, 1472 Odworcz, 1520 Dworecz). Zemianska obec patrila viacerým zemianskym rodinám: Dvorecký, Dobrý, Palček. V roku 1598 mala obec 6 zemianskych domov, v roku 1784 mala 25 domov a 144 obyvateľov, v roku 1828 mala 32 domov a 205 obyvateľov, v roku 1869 mala 140 obyvateľov, v roku 1880 mala 170 obyvateľov, v roku 1890 mala 176 obyvateľov, v roku 1900 mala 183 obyvateľov, v roku 1910 mala 227 obyvateľov, v roku 1921 mala 246 obyvateľov, v roku 1930 mala 311 obyvateľov, v roku 1940 mala 356 obyvateľov, v roku 1948 mala 382 obyvateľov, v roku 1961 mala 491 obyvateľov, v roku 1970 mala 525 obyvateľov, v roku 1980 mala 470 obyvateľov, v roku 1991 mala 388 obyvateľov, v roku 2001 mala 423 obyvateľov, v roku 2011 mala 440 obyvateľov a v roku 2021 mala 476 obyvateľov. V 1.polovici 19.storočia obec vlastnili Gabriel a Lendaer Broďániovci, ktorí vlastnili aj kaštieľ vo Vysočanoch. V polovici 19.storočia patril majetok v obci cisárskemu radcovi Karolovi Četnekymu z Thiusu, ktorý predal statok v obci Jurajovi Čaradovi z Viedne. Ďalšími vlastníkmi pôdy v obci boli Karol Huller a Armín Knopfelmacher z Bratislavy, ktorí tu vlastnili podiely vo forme záloh od Karola Četnekyho. Od roku 1866 tu mala majetok v hodnote 1.050 zlatých Juliana Witteová z Viedne a Leopold Munk z Vacova. Väčšími vlastníkmi boli aj Štefan Richter s manželkou Annou rodenou Breštenskou, ktorí bývali v Bánovciach a v obci mali malý majer a krčmu. Richterovci vlastnili pôdu aj v Haláčovciach, Otrhánkach a vo Veľkých Chlievanoch. V roku 1855 predali svoje majetky Oliverovi Seldnerovi z Horných Motešíc. V polovici 19.storočia vznikol v obci komposesorát (spoločná správa panských majetkov). V súvislosti s ním sa v roku 1868 uvádzajú Peter Chlievanský s manželkou Zuzanou rodenou Lindvajovou, Jozef Dvorecký a ďalší, pričom sa spoločne spravovali aj majetky Četnekyovcov a Richterovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, furmankami a obchodovali s drevom. V 20.storočí obyvatelia pracovali v priemyselných a iných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou. Súčasťou obce je Sliezska osada pod Vysokým hájom, vzdialená približne 1km severozápadne od obce. Zmienka o prvých obyvateľoch pochádza z roku 1927. Názov oblasti vznikol podľa pôvodu prvých osídlencov, ktorý pochádzali z česko-poľských hraníc, zo Sliezska. Dnes v osade žije 66 obyvateľov.

História osídlenia územia

Osídlenie už v mladej kamennej dobe (neolit) v období 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.

Boli tu odkryté sídliská zo starej (staršej) bronzovej doby z obdobia 2.300 p. n.l. – 1.600 p. n.l., mladej (mladšej) bronzovej doby z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. a z veľkomoravského obdobia (833-907).

V roku 1976 pri kopaní základov rodinného domu bola vykopaná nádoba zdobená žliabkovaním z prelomu 9. a 10.storočia.

Našlo sa tu slovanské kostrové pohrebisko z 10.-12.storočia. Bohatý nález šperkov z tohto pohrebiska, získalo v roku 1906 Národné múzeum v Budapešti.

V roku 1935 tu bol odkrytý porušený kostrový hrob. Predmety nájdené v hrobe boli odovzdané do Slovenského národného múzea v Martine.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaštieľ.

Park pri kaštieli.