Haláčovce

Poloha

Obec leží na Podunajskej pahorkatine, na brehoch rieky Haláčovka v centrálnej časti okresu. Leží západne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou.

Najvyšší bod: Juhovýchodný svah bezmenného vrchu v lokalite Ležiská, Mokraď v nadmorskej výške 300m.

Najnižší bod: Hladina Haláčovky pri výtoku z katastra obce (217m).

História obce

Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1407 ako Halach (ďalšie názvy: 1467 Halacz, 1469 Holach, 1520 Halach, 1773 Halacžowcze). Bola zemianskou obcou, vlastnila ju miestna rodina Haláčovských. V roku 1598 mala 7 zemianskych domov, v roku 1784 mala 25 domov, v roku 1828 mala 11 domov, v roku 1869 mala 131 obyvateľov, v roku 1880 mala 117 obyvateľov, v roku 1890 mala 151 obyvateľov, v roku 1900 mala 143 obyvateľov, v roku 1910 mala 178 obyvateľov, v roku 1921 mala 244 obyvateľov, v roku 1930 mala 335 obyvateľov, v roku 1940 mala 393 obyvateľov, v roku 1948 mala 377 obyvateľov a v roku 1970 mala spolu s obcou Otrhánky 792 obyvateľov. V roku 1960 bola k obci pripojená obec Otrhánky, ktorá sa neskôr osamostatnila. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Začiatkom 20.storočia tu bola rozvinutá výroba škridiel. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou, Partizánksom, v stavebných podnikoch v Novákoch a niektorí v Ostrave.

História osídlenia obce

Osídlenie oblasti už v mladej kamennej dobe (neolit) v období 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.

Zaujímavosti v obci a okolí 

Vodná nádrž Haláčovce.