Horné Naštice

Poloha

Obec leží na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov. Leží na brehoch rieky Radiša východne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou.

Najvyšší bod: Juhovýchodný svah bezmenného vrchu severozápadne od lokality Valachová kopanica (345m).

Najnižší bod: Hladina rieky Radiša pri výtoku z katastra obce (221m).

História obce

Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1295 ako Nesthe (ďalšie názvy: 1483 Nasczycz, 1506 Nasthycze, 1808 Horní Nastice). V rokoch 1295-1321 patrila Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Po jeho smrti sa stala kráľovským majetkom. Až do konca feudalizmu patrila panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala 26 domov, v roku 1784 mala 39 domov, v roku 1828 mala 32 domov, v roku 1869 mala 376 obyvateľov, v roku 1880 mala 405 obyvateľov, v roku 1890 mala 441 obyvateľov, v roku 1900 mala 512 obyvateľov, v roku 1910 mala 535 obyvateľov, v roku 1921 mala 486 obyvateľov, v roku 1930 mala 450 obyvateľov, v roku 1940 mala 497 obyvateľov, v roku 1948 mala 467 obyvateľov, v roku 1961 mala 523 obyvateľov, v roku 1970 mala 537 obyvateľov, v roku 2009 mala 406 obyvateľov, v roku 2010 mala 408 obyvateľov, v roku 2011 mala 407 obyvateľov, v roku 2012 mala 424 obyvateľov, v roku 2013 mala 418 obyvateľov, v roku 2014 mala 430 obyvateľov, v roku 2016 mala 435 obyvateľov, v roku 2017 mala 463 obyvateľov, v roku 2018 mala 470 obyvateľov, v roku 2019 mala 483 obyvateľov, v roku 2020 mala 503 obyvateľov, v roku 2021 mala 513 obyvateľov a v roku 2022 mala 520 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom ,chovom dobytka, v 19.storočí tu bola pálenica. Začiatkom 20.storočia obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve, na miestnej píle a v továrňach v Uhrovci a Bánovciach nad Bebravou, niektorí odchádzali na sezónne práce. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v poľnohospodárstve, časť v závodoch Bánovciach nad Bebravou a Uhrovci.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

Dubnička (SKUEV0881).

Turistické chodníky KST: 2449, 8136.