Lesná železnica v Podbrezovej a vo Valaskej

Národná kultúrna pamiatka Železnica vyhlásená v roku 1982. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Koľaj. Koľaj Čiernohronskej úzkokoľajnej lesnej železnice z roku 1908. Časť koľaje sa nachádza v katastri Podbrezovej a časť v katastri Valeskej. Železničný most. Železničný most Čiernohronskej úzkokoľajnej lesnej železnice pri Chvatimechu ponad rieku Hornád z roku 1946. Nachádza sa v katastri Podbrezovej.

Železnica v Pohronskej Polhore

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Koľaj. Ozubnicový železničný koľajový zvršok z rokov 1893-1896. Upravovaná bola v rokoch 1964-1965 a 1993-1995. Výpravná budova I. Výpravná budova železničnej stanice z roku 1896. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Výpravná budova II. Železničná výhybňa Zbojská z roku 1896. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podkrovím, jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Železničný sklad. Kópia pôvodného rámového dreveného železničného svahu postaveného v roku 1896. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Koľajová váha. Železničná vozňová tzv. Fairbanksova váha, z konca 19.storočia. Nakladacia rampa. Železničná nakladacia rampa z konca 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys.

Lesná železnica v Hronci

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Prvky Čiernohronskej úzkokoľajnej lesnej železnice. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Koľaj. Koľaj z roku 1908. Časť sa nachádza v katastri Hronca a časť v katastri Podbrezovej. Výpravná budova. Výpravná budova železničnej stanice Hronec z roku 1912. Upravovaná bola pred rokom 1932. Prízemná budova má pôdorys v tvare U. Nachádza sa v lokalite Hronec. Výhrevňa. Budova výhrevne zo 40.rokov 20.storočia. Prízemná budova má dvojtraktovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v lokalite Hronec na ulici Zlievárenská. Železničný most I. Most cez Osrblianku z roku 1908. Nachádza sa v lokalite Selecká v centre obce. Železničný most  II. Most v lokalite Selecká z roku 1908.