Seľany

Poloha

Kataster obce sa nachádza v geomorfologických celkoch Krupinská planina (podcelok Modrokamenské úboče) a Ipeľská kotlina (podcelok Čebovská pahorkatina).

Najvyšší bod: Benda (456,3m).

Najnižší bod: Seliansky potok pri výtoku z katastra obce (170,0m).

História obce

Obec vznikla spojením obcí Dolné Seľany a Horné Seľany začiatkom 20.storočia. Dolné Seľany sa spomínajú v roku 1268 ako Zelen, v roku 1270 ako Scelen, v roku 1292 ako Zelen a v roku 1808 ako Selany. V obci žilo 102 obyvateľov v roku 1869, 64 obyvateľov v roku 1880, 93 obyvateľov v roku 1890 a 77 obyvateľov v roku 1900. Prvá zmienka o obci je z roku 1268. V roku 1270 ju v majetkovom spore s Hontovcami získali Poznanskí. Od roku 1392 patrila Palásthyovcom, časť obce od roku 1434 až do 18.storočia Szélényiovcom. Do 20.storočia tunajšie majetky vlastnili Majthéniovci. V roku 1715 mala obec 3 domácnosti, v roku 1720 mala 4 domy, v roku 1828 mala 56 domov a 336 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Horné Seľany sa spomínajú v roku 1462 ako Felseu Selen a v roku 1808 ako Selany. V obci žilo 189 obyvateľov v roku 1869, 162 obyvateľov v roku 1880, 172 obyvateľov v roku 1890 a 143 obyvateľov v roku 1900. Po spojení oboch obcí žilo v obci 221 obyvateľov v roku 1910, 264 obyvateľov v roku 1921, 363 obyvateľov v roku 1940, 364 obyvateľov v roku 1948, 383 obyvateľov v roku 1961 a 370 obyvateľov v roku 1970. Obec vznikla po roku 1303 v chotári obce Dolné Seľany. Patrila zemianskym rodinám. V roku 1715 mala 16 domov, v roku 1720 mala 5 roľníckych a 3 želiarske domácnosti. Obec Seľany bola počas 1.ČSR poľnohospodárskou obcou. V roku 1931-1932 ju postihla veľká neúroda. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku. Prevažná väčšina obyvateľov pracuje v poľnohospodárstve a časť v priemyselných podnikoch v okolí.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnka svätej Anny

Kostol

Vrch: Benda

Jaskyňa: Prievanová diera