Sídlisko Hrádek pri Bodinej

Sídlisko Hrádek pri Bodinej

Výšinné sídlisko Hrádek sa nachádza na kóte 612,3m južne od obce Bodiná. Popod vrch, na ktorom sa sídlisko nachádzalo prechádza západným smerom modrý turistický chodník (2694). Toto sídlisko chránilo Rajeckú kotlinu. Severozápadným územím Slovenska prechádzala v staroveku významná tranzitná obchodná komunikácia, ktorú spomínal už Claudius Ptolemaios vo svojom diele Geographia a známa je pod menom Jantárová cesta. Na úseku Prečín – Žilina viedla okolo brala, na ktorom dnes stojí hrad Lietava. Jantárová cesta mala aj alternatívne skratky. Pravdepodobne môže jednou z nich byť aj lesná cesta, ktorá vedie severovýchodným smerom medzi týmto sídliskom a Vysokým vrchom (766,0m), a ktorá vedie do Rajeckej kotliny.