Rajecká kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Žilinskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa na severozápadnom Slovensku a zaberá južnú časť okresu Žilina. Tvorí ju údolie rieky Rajčanka a jej prítokov. Ležia v ňom mestá Rajec a Rajecké Teplice. Na severe ho ohraničuje údolie Váhu a korytom Turianskeho potoka hraničí s podcelkom Žilinská pahorkatina, na východe a juhovýchode ho ohraničuje Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra),  na juhozápade Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina), na západe časťou koryta Čierňanky západne od Rajca hraničí s podcelkom Domanižská kotlina a na severozápade ho ohraničujú Súľovské vrchy (podcelky Súľovské skaly a Skalky).

Okresy: Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižším bodom je koryto Rajčanky v nadmorskej výške približne 380m.

Geologická stavba:

Reliéf: Kotlina má tvar obráteného rovnoramenného trojuholníka pretiahnutého v smere severovýchod-juhozápad a je dlhá asi 15km, v strednej časti v smere západ-východ široká približne 7km a v severnej časti približne 5km. Celá kotlina je bohatá na prírodné výtvory.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňuje rieka Rajčanka a jej prítoky.

Rastlinstvo: Celá kotlina je bohatá na flóru.

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Rajecká kotlina sa ďalej nedelí.