Skalky

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Súľovských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti v tesnej blízkosti Rajeckých Teplíc. Na severe, východe a na juhu ho ohraničuje Žilinská kotlina (podcelky Žilinská pahorkatina na severe a východe a Rajecká kotlina na juhu) a na západe podcelok Súľovské skaly.

Okresy: Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Skalky (778,3m).

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia v nadmorskej výške približne 360m.

Geologická stavba: Hlavným stavebným prvkom podcelku je vápenec.

Reliéf: Vďaka vápencovým bralám je atraktívnym cieľom turistov.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňujú prítoky Rajčanky.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Skalky sa ďalej nedelí.