Žilinská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Žilinskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jej centrálnej časti a zaberá oblasť mesta Žilina a mierne zvlnenú krajinu západným, južným a východným smerom. Na severe ho ohraničujú Javorníky (podcelok Nízke Javorníky) a Kysucká vrchovina (podcelok Kysucké bradlá), na východe podcelok Varínske podolie, na juhovýchode Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra), na juhu podcelok Rajecká kotlina a na západe Súľovské vrchy (podcelky Skalky, Súľovské skaly a Manínska vrchovina).

Okresy: Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižším bodom územia je koryto rieky Váh pri Strážove (mestská časť Žiliny) v nadmorskej výške približne 320m.  

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Východo-západným smerom územím preteká Váh, do ktorého v Žiline ústia Kysuca a Rajčanka. Vo východnej časti pahorkatiny je vybudované vodné dielo Žilina.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Žilinská pahorkatina sa ďalej nedelí.