Kysucké bradlá

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Kysuckej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej južnej časti od údolia rieky Kysuca po celok Oravská Magura. Na severe ho ohraničuje podcelok Vojenné, na východe Podbeskydská vrchovina a Oravská Magura (podcelky Paráč a Kubínska hoľa), na juhovýchode Oravská vrchovina, na juhu Malá Fatra (podcelok Krivánska Fatra) a Žilinská kotlina (podcelky Varínske podolie a Žilinská pahorkatina) a na západe Javorníky (podcelky Vysoké Javorníky a Nízke Javorníky).

Okresy: Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Pupov (1.095,6m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Kysuckých bradiel sú: Vadičovská brázda, Zázrivská brázda.