Seľany

Poloha Kataster obce sa nachádza v geomorfologických celkoch Krupinská planina (podcelok Modrokamenské úboče) a Ipeľská kotlina (podcelok Čebovská pahorkatina). Najvyšší bod: Benda (456,3m). Najnižší bod: Seliansky potok pri výtoku z katastra obce (170,0m). História obce Obec vznikla spojením obcí Dolné Seľany a Horné Seľany začiatkom 20.storočia. Dolné Seľany sa spomínajú v roku 1268 ako Zelen, v roku 1270 ako Scelen, v roku 1292 ako Zelen a v roku 1808 ako Selany. V obci žilo 102 obyvateľov v roku 1869, 64 obyvateľov v roku 1880, 93 obyvateľov v roku 1890 a 77 obyvateľov v roku 1900. Prvá zmienka o obci je z roku 1268. V roku 1270 ju v majetkovom spore s Hontovcami získali Poznanskí. Od roku 1392 patrila Palásthyovcom,...

Územia európskeho významu

Na území okresu Veľký Krtíš sa nachádza 12 území európskeho významu. Alúvium Ipľa (SKUEV0257) Cúdeninský močiar (SKUEV0054) Čebovská lesostep (SKUEV0035) Dedinská hora (SKUEV0261) Galamia (SKUEV0959) Ipeľské hony (SKUEV0055) Kiarovský močiar (SKUEV0053) Litava (SKUEV0036) Ľuborečské dubiny (SKUEV0956) Rataj (SKUEV0865) Seleštianska stráň (SKUEV0052) Stredný tok Ipľa (SKUEV0958)

Maloplošné chránené územia

Na území okresu Veľký Krtíš sa nachádza 9 prírodných rezervácií, 3 prírodné pamiatky a 2 chránené areály. Cerinský potok Cúdeninský močiar Čebovská lesostep Dedinská hora Holica Hradište Ipeľské hony Kamenná žena Kiarovský močiar Kosihovský Kamenný vrch Krehora Modrokamenská lesostep Ryžovisko Seleštianska stráň

Topoľ v Selešťanoch

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Topoľ čierny s výškou 21m, obvodom kmeňa 626cm, priemerom koruny 20m a vekom 150 rokov. Je chránený z krajinársko-estetických, biologických, vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádza sa v obci Selešťany v lokalite Záhorce pri toku Ipeľ.

Dub v Sečiankach

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 23m, obvodom kmeňa 471cm, priemerom koruny 18m a vekom 250 rokov. Je chránený z biologických, vedeckých, ekologických a esteticko-krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Sečianky pri kostole asi 10m v osi kostola.