Územia európskeho významu

Na území okresu Veľký Krtíš sa nachádza 12 území európskeho významu.

Alúvium Ipľa (SKUEV0257)

Cúdeninský močiar (SKUEV0054)

Čebovská lesostep (SKUEV0035)

Dedinská hora (SKUEV0261)

Galamia (SKUEV0959)

Ipeľské hony (SKUEV0055)

Kiarovský močiar (SKUEV0053)

Litava (SKUEV0036)

Ľuborečské dubiny (SKUEV0956)

Rataj (SKUEV0865)

Seleštianska stráň (SKUEV0052)

Stredný tok Ipľa (SKUEV0958)