Územia európskeho významu

Na území okresu Rimavská Sobota sa nachádza 22 území európskeho významu.

Beležír (SKUEV0360)

Cerová vrchovina (SKUEV0357)

Cerová vrchovina (SKUEV1357)

Cerová vrchovina (SKUEV2357)

Dechtárske vinice (SKUEV0359)

Drienčanský kras (SKUEV0366)

Drienčanský kras (SKUEV2366)

Drieňové (SKUEV0669)

Hubovo (SKUEV0814)

Klenovské Blatá (SKUEV0384)

Klenovský Vepor (SKUEV0200)

Muránska planina (SKUEV0225)

Pieskovcové chrbty (SKUEV0362)

Pieskovcové chrbty (SKUEV1362)

Pokoradzské jazierka (SKUEV0364)

Rimava (SKUEV0003)

Rimava a Slaná (SKUEV0817)

Rosiarka (SKUEV0729)

Ťahan (SKUEV0363)

Tisovský kras (SKUEV0282)

Tŕstie (SKUEV0281)

Vodokáš (SKUEV0361)