Územia európskeho významu

Na území okresu Revúca sa nachádza 14 území európskeho významu.

Alúvium Muráňa (SKUEV0285)

Alúvium Muráňa (SKUEV2285)

Bradlo (SKUEV0402)

Drienčanský kras (SKUEV0366)

Hodošov les (SKUEV0730)

Lúka pod cintorínom (SKUEV0018)

Lúky pod Ukorovou (SKUEV0002)

Muránska planina (SKUEV0225)

Muteň (SKUEV0212)

Stolica (SKUEV0203)

Teplické stráne (SKUEV0284)

Teplické stráne (SKUEV2284)

Trešková (SKUEV0202)

Tri peniažky (SKUEV0001)