Maloplošné chránené územia

Na území okresu Veľký Krtíš sa nachádza 9 prírodných rezervácií, 3 prírodné pamiatky a 2 chránené areály.

Cerinský potok

Cúdeninský močiar

Čebovská lesostep

Dedinská hora

Holica

Hradište

Ipeľské hony

Kamenná žena

Kiarovský močiar

Kosihovský Kamenný vrch

Krehora

Modrokamenská lesostep

Ryžovisko

Seleštianska stráň