Krehora (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Čebovce.

Rozloha: 14.900m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1992. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. 

Opis: Ochrana zachovalého skalného komplexu vulkanického pôvodu v striedaní s lesostepnými enklávami s vedecko-výskumným, náučným a estetickým významom.