Maloplošné chránené územia

Na území okresu Rimavská Sobota sa nachádza 6 národných prírodných rezervácií, 16 prírodných rezervácií, 2 národné prírodné pamiatky, 4 prírodné pamiatky a 9 chránených areálov.

Alúvium Blhu

Beležír

Burda

Čertova dolina

Fenek

Hajnáčsky hradný vrch

Hikóriový porast

Hlboký jarok

Horný Červený les

Hradová

Jalovské vrstvy

Kášter

Klenovské Blatá

Klenovský Vepor

Kostná dolina

Kurinecká dubina

Malá drienčanská jaskyňa

Martinovská nádrž

Nad Furmancom

Ostrá skala

Podbanište

Pohanský hrad

Pokoradzské jazierka

Ragáč

Rimava

Rosiarka

Steblová skala

Suché doly

Svetlianska cerina

Šarkanica

Ťahan

Tŕstie

Tunel pod Dielikom

Vachtové jazierko

Vinohrady

Vodná nádrž Gemerský Jablonec

Zaboda