Kostná dolina (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Hajnáčka.

Rozloha: 49.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003. 

Opis: Ochrana významnej paleontologickej lokality s náleziskom kosťových pozostatkov mladotreťohorných cicavcov.