Alúvium Blhu (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Hrušovo.

Rozloha: 27.909m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1991. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál.

Opis: Ochrana jelšových porastov s koncentrovaným výskytom chráneného a veľmi ohrozeného druhu slovenskej flóry – perovníka pštrosieho (Matteuccia sthruthiopteris), dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a ekologického hľadiska. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Drienčanský kras, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.