Podbanište (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri obce Slizké.

Rozloha: Ochranné pásmo 1.685.265m2.

Ochrana: Za národnú prírodnú pamiatku bola vyhlásená Vyhláškou 292/2001 z 9.7.2001, účinnou od 1.8.2001. Novelizovaná bola v roku 2005.

Opis: Ochrana prírodných, kultúrnych a estetických hodnôt jaskyne, ktorá je najreprezentatívnejším príkladom aktívnej fluviokrasovej jaskyne s neporušenou kvapľovou výzdobou v podmienkach rozčleneného krasu kombinovaných vrásovo-zlomových štruktúr. Národná prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Drienčanský kras, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.