Hajnáčsky hradný vrch (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Hajnáčka.

Rozloha: 97.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1958, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Hajnačský hradný vrch. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Hajnáčsky hradný vrch.

Opis: Krajinne dominantný sopečný vrchol, s vyznačnými ukážkami odkryvov v geologickej stavbe, ktoré dokumentujú neogénny vulkanizmus v oblasti Cerovej vrchoviny. Výskyt pôvodného rastlinstva a živočíšstva.