Malá drienčanská jaskyňa (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri obce Drienčany.

Rozloha: Ochranné pásmo 306.752m2.

Ochrana: Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 2006, novelizovaná v roku 2008.

Opis: V ochrannom pásme jaskyne sú predmetom ochrany citlivé jaskynné ekosystémy.