Tunel pod Dielikom (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v ochrannom pásme NP Muránska planina v okrese Revúca, v katastri obce Muráň a v okrese Rimavská Sobota, v katastri Tisovca.

Rozloha:

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 1997.

Opis: Vyhlásený bol z dôvodu zabezpečenia ochrany zimoviska netopierov, ktoré sa početnosťou a druhovým zložením zimujúcich netopierov zaraďuje k najvýznamnejším zimoviskám v európskom meradle. Sedlo Dielik /579m/ oddeľuje Muránsku planinu od Stolických vrchov nedokončeným tunelom pod Dielikom, ktorý mal byť súčasťou nerealizovanej železnice z Revúcej do Tisovca. Z torza tunela postupne vzniklo zimovisko chránených druhov živočíchov. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.