Fenek (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Petrovce.

Rozloha: 96.815m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál.

Opis: Územie predstavuje úzka dolina Fenek so zachovalým močiarnym biotopom na území Cerovej vrchoviny. Je výrazným ekostabilizačným prvkom. Na podmáčaných a zavodnených plochách sa zachovali dnes už veľmi vzácne prvky fauny a flóry.