2423b (Z chaty Homôlka na chatu pod Ostrým vrchom)

Orientačné miesta: Chata Homôlka (765m) – Sedlo Košariská (795m) – Rovienky (Lyžiarsky vlek, 820m) – Sedlo Trtávka (740m) – Zrazový vrch (800m) – Baske, turistická chata (950m) – Pod Žihľavníkom (460m) – Omšenie (315m) – Baračka (295m) – Trenčianske Teplice, park (260m) – Pod Machnáčom, rázcestie (430m) – Petrovanské lúky (545m) – Sedlo Trubárka (600m) – Pod Svitavou (555m) – Sedlo Lúčky (550m) – Chata pod Ostrým vrchom (480m).

Dĺžka: 37km.

Čas prechodu: 9 hodín 45 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 908m/klesanie 1.198m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína pri chate Homôlka. Spolu s červeným chodníkom (0708) a zeleným chodníkom (5132) prechádzajú hlavnú cestu a popri pamätníku SNP a vlekoch stúpajú do sedla Košariská. V sedle zelený chodník (5132) odbočuje vpravo a modrý s červeným chodníkom (0708) pokračujú do lokality Rovienky, kde červený chodník (0708) odbočuje doľava. Modrý chodník pokračuje striedavo klesaním a stúpaním do sedla Trtávka. V sedle začína žltý chodník (8139) do Valaskej Belej. Modrý chodník pokračuje okolo prístrešku a studničky striedavo lúkami a lesom medzi Peršovú (825,6m) a Zrazový vrch (829,0m) k smerovníku, kde sa pripája žltý chodník (8138) od chaty Homôlka do Slatinky nad Bebravou. Spolu pokračujú stúpaním až k chate Baske s prístreškami, kde žltý chodník (8138) odbočuje vpravo. Modrý chodník začína mierne klesať do lokality Žihľavník-Dlhá lúka (770m) a následne schádza serpentínami cez PR Žihľavník na lúku, kde odbočuje vpravo a striedavo lúkami a lesom prichádza k hlavnej ceste na dolnom konci obce Omšenie. Odbočuje vľavo a pokračuje po nej okolo Kaplnky Blahoslavenej Panny Márie a vodnej nádrže Trenčianske Teplice na východný okraj Kúpeľného parku v Trenčianskych Tepliciach. Spolu s červeným chodníkom (0701k) z Trenčína do Hornej Poruby pokračujú Kúpeľným parkom na jeho severozápadný okraj. Tu končí aj žltý chodník (8121) z Trenčína, mestskej časti Opatová. Chodníky spolu pokračujú po ulici Ľ. Štúra okolo evanjelického kostola a po ulici Hurbanova. Na nej modrý chodník odbočuje doľava na ulicu Bagarova, na konci ulice vstupuje do lesa a stúpa na rázcestie pod Machnáčom. Tu prechádza hlavnú cestu a pokračuje stúpaním do lokality Petrovanské lúky, kde končí zelený chodník (5126) z Trenčianskej Teplej. Chodník ďalej pokračuje striedavo lúkami a lesom, stúpaním a klesaním do sedla Trubárka. Tu sa pripája zelený chodník (5110) z Trenčína, mestskej časti Opatová do lokality Veľké lúky. Oba chodníky spolu pokračujú približne 500m a potom sa zelený chodník (5110) odpája vpravo. Modrý chodník pokračuje striedavo stúpaním a klesaním do lokality Pod Svitavou, kde sa pripája žltý chodník (8120) z Trenčína, mestskej časti Kubrá do obce Motešice, miestnej časti Horné Motešice. Spolu pokračujú cez lúku do sedla Lúčky, tu žltý chodník (8120) odbočuje vľavo a modrý chodník stúpa ďalej po lúke pod Ostrý vrch (767,5m) a obchádza ho severozápadným smerom. Na vrchol vedie odbočka. Následne poľnými cestami prichádza k chate pod Ostrým vrchom, kde končí. Od chaty pod Ostrým vrchom je možné pokračovať po červenom chodníku (0705c) na železničnú zastávku do Mníchovej Lehoty alebo opačným smerom do Trenčína.