2431 (Zo Závady pod Čiernym vrchom na Demovec)

Orientačné miesta: Závada pod Čiernym vrchom (360m) – Kajtárové, chata (510m) – Pod Závadským vrchom (725m) – Demovec (845m).

Dĺžka: 6,3km.

Čas prechodu: 1 hodina 55 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 475m/klesanie 0m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Modrý chodník začína v Kšinnej, miestna časť Závada pod Čiernym vrchom, kde začína aj zelený chodník (5133). Z obce pokračuje stúpaním po spevnenej ceste do lokality Kajtárové, chata, kde sa pripája zelený chodník (5410) z Podlužian do lokality Rychtárske zienky. Spolu pokračujú ďalej stúpaním po lesnej ceste do lokality Pod Závadským vrchom, kde zelený chodník (5410) odbočuje vľavo. Modrý chodník pokračuje stálym miernym stúpaním pod vrch Demovec (844,5m), kde končí. Odtiaľ je možné pokračovať po červenom chodníku (0708) cez vrch Rokoš (1.009,9m) do Uhrovca, alebo opačným smerom k chate Homôlka.