Pamätná tabuľa Dominikovi Tatarkovi v Plevníku-Drienovom

Pamätná tabuľa Dominikovi Tatarkovi v Plevníku-Drienovom

Pamätná tabuľa rodáka, spisovateľa Dominika Tatarku bola odhalená pri príležitosti 90.výročia jeho narodenia 14.3.2003. Stojí na nej: Bol moderne mysliacim človekom, občanom, pre ktorého republika znamenala obec obcí, v ktorej žije slobodný človek. Pamätná tabuľa je osadená na vstupe do budovy základnej školy, ktorá nesie jeho meno. Okrem pamätnej tabule sa v obci nachádza pamätná izba a pamätník stojaci v parku nesúcom spisovateľovo meno.