Židovský cintorín v Pružine

Židovský cintorín v Pružine

Židovský cintorín v Pružine patrí medzi menšie cintoríny. Je umiestnený na nerovnom teréne, po celom obvode ohradený kamenným múrom, zo severnej strany je murovaná dvojitá brána. Náhrobné kamene prevažne z pieskovca, menej z mramoru, boli v minulosti rozkradnuté a zničené. Majú jednoduchšie tvary. Na náhrobných kameňoch sú už ťažko rozpoznateľné symboly, nápisy sú prevažne v hebrejčine. Cintorín je zanedbaný, dlhoročne neupravovaný a zarastený náletovými drevinami. Staršie pieskovcové náhrobníky sú polorozpadnuté, väčšina zachovalých je zvalená, zničená a rozkradnutá. Uprostred okolitých lúk je neprístupný cintorín schovaný v jednom zarastenom priestore s dominantným smrekom. Vstupná brána sa nepoužíva, lebo jej okolie je zarastené a podmáčané. V minulosti stála v Pružine synagóga, ktorá sa však nezachovala. Pamätníci spomínajú na obchodníka Spitza, mäsiara Artura Parieza a Fridzíka, ktorý vlastnil pálenicu. Cintorín sa nachádza na opustenom mieste južne od stredu obce.