Pamätná tabuľa Ladislavovi Škultétymu-Gábrišovi v Mojtíne

Pamätná tabuľa Ladislavovi Škultétymu-Gábrišovi v Mojtíne

Na pamätnej tabuli je nápis: „Ladislav Škultéty-Gabriš. Najstarší vojak na svete a husár prežil 81 rokov v službách cisárskeho zástavníka. Narodil sa 27.6.1738 v Mojtíne, zomrel 19.8.1832 vo Varadíne. Na večnú pamäť venujú rodáci z Mojtína. Z vďačnosti za príkladný život kresťana-vojaka a muža úcty Srdca Ježišovho. Zásluhou jeho mena bol vybudovaný kostol, fara a cirkevná škola na Mojtíne. 11.10.2003.“ Pamätná tabuľa sa nachádza v kaplnke Božského Srdca Ježišovho, ktorá je súčasťou kalvárie v obci Mojtín.