Pamätná tabuľa L. Škultétyho-Gábriša v Mojtíne

Pamätná tabuľa L. Škultétyho-Gábriša v Mojtíne

Najstarší vojak na svete a husár prežil 81 rokov v službách cisárskeho zástavníka. Narodil sa 27.6.1738 v Mojtíne, zomrel 19.8.1832 vo Varadíne. Pamätnú tabuľu venovali na večnú pamäť rodáci z Mojtína. Z vďačnosti za príkladný život kresťana-vojaka a muža úcty Srdca Ježišovho. Zásluhou jeho mena bol vybudovaný kostol, fara a cirkevná škola na Mojtíne. Pamätná tabuľa bola odhalená 11.10.2003. Nachádza sa v kaplnke Božského Srdca Ježišovho, ktorá je súčasťou Kalvárie v obci.