Pamätník so sochou Ladislava Škultétyho-Gábriša v Mojtíne

Pamätník so sochou Ladislava Škultétyho-Gábriša v Mojtíne

Socha večného vojaka, najstaršieho vojaka na svete, Ladislava Škultétyho-Gábriša, rodáka z obce, bola odhalená v roku 2014. Je to bronzová socha jazdca na koni. Výška sochy po vrch čapice je 2,2m a po vrch piky 2,7m, váži 500kg. Autorom sochy je Juraj Brišák. Socha stojí na podstavci, pod ktorým je hrobka, v ktorej sú uložené jeho pozostatky, ktoré sem boli prevezené z Rumunska v roku 2013. Socha bola vyhotovená podľa obrazu Jozefa Božetecha Klemensa z roku 1857, ktorý sa nachádza na miestnej fare. Na podstavci sochy je umiestnená tabuľa s nápisom: “Cisársky „večný“ vojak v dejinách vyrastal v rodnej dedinke Mojtín situovanej v oblasti Strážovských vrchov. V roku 1750 vstúpil Ladislav Škultéty-Gábriš do jedného z husárskych plukov a stal sa súčasťou habsburskej armády. Po 25 rokoch vojenskej služby mu bola udelená hodnosť vicekaprála, v roku 1778 získal hodnosť kaprála. Vrchol vojenskej kariéry dosiahol dňa 11.apríla 1790 povýšením do hodnosti strážmajstra a súčasne menovaním za zástavníka pluku. Vyslúžil si najvyššie vyznamenania pre mužstvo habsburskej armády striebornú medailu za hrdinstvo a delový kríž. V nepokojnom svete ozbrojených konfliktov pôsobil v uniforme cisárskeho vojaka 81 rokov, bojoval na frontoch 22 vojen a prežil 256 bitiek. Životnú cestu „večného“ vojaka sprevádzala viera vo všemohúceho Boha i hlboko zakorenená láska k rodisku a rodákom: …Zlatky, ktoré mi chcete darovať pošlite, prosím, mojim rodákom do pružinského Mojtína, nech za ne postavia kostol a školu, aby moji rodáci nemuseli chodiť do sveta negramotní, ako som musel ísť ja“. Pri tabuli je dátum narodenia 27.6.1738 a úmrtia 19.8.1831. Pamätník so sochou a hrobkou stojí v centre obce Mojtín, oproti kostolu svätého Cyrila a Metoda vo farskej záhrade.